Kredyt konsolidacyjny – kiedy warto się na niego zdecydować?

Kredyt konsolidacyjny to nic innego jak połączenie kilku wcześniejszych zobowiązań finansowych. Często wiąże się z niższą, miesięczną ratą kapitałowo-odsetkową. Kiedy warto się na niego zdecydować? Jaki jest najlepszy kredyt konsolidacyjny?

Czym właściwie jest kredyt konsolidacyjny?

Konsolidacja (dowiedz się więcej: https://nestbank.pl/dla-ciebie-i-rodziny/kredyty/nest-konsolidacja) to po prostu połączenie. Pojęcie to odnosi się do różnych sfer życia, również finansów. Kredyt konsolidacyjny jest po prostu zobowiązaniem udzielanym na spłatę innych zadłużeń. Wynika z tego jednoznacznie, że najlepszy kredyt konsolidacyjny to kredyt celowy, który udzielany jest osobom spłacającym już pewne kredyty bądź pożyczki. Banki pozwalają na łączenie ze sobą takich zobowiązań finansowych jak kredyty ratalne i gotówkowe, pożyczki gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne oraz zadłużenia wynikające z posiadani kart kredytowych.

Najlepszy kredyt konsolidacyjny wiąże się z tym, że to bank spłaca wszystkie kredyty i pożyczki klienta. Ten natomiast spłaca jeden, większy kredyt.

Czy warto zdecydować się na kredyt konsolidacyjny?

W teorii kredyt konsolidacyjny to rozwiązanie skierowane do tych osób, które nie radzą sobie ze spłatą swoich zobowiązań finansowych. Tak rzeczywiście jest, ale kredytobiorca nie może znajdować się w BIK jako nierzetelny dłużnik. Musi natomiast posiadać odpowiednio wysoką zdolność kredytową. Bez tego nie ma co myśleć o uzyskaniu najlepszego kredytu konsolidacyjnego.

Warto też pamiętać o tym, że kredyt konsolidacyjny nie jest tożsamy z kredytem oddłużeniowym. Jego zadaniem jest przede wszystkim uporządkowanie finansów i zmniejszenie miesięcznego obciążenia finansowego kredytobiorcy. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że niższa miesięczna rata to również dłuższy okres kredytowania. Tym samym rośnie ogólna kwota kosztów kredytowych. Decyzję o kredycie konsolidacyjnym należy więc naprawdę poważnie przemyśleć.

Najlepszy kredyt konsolidacyjny – jak znaleźć ofertę odpowiednią dla siebie?

Oczywiście na samym początku warto sprawdzić oferty co najmniej kilku różnych banków. Oferty bywają w praktyce dość mocno zróżnicowane, bardziej i mniej korzystne.

Generalnie najlepszy kredyt konsolidacyjny to dobra decyzja wówczas, gdy pojawiają się kłopoty natury finansowej, a kredytobiorca chce uporządkować swoje finanse. Woli płacić jedną ratę co miesiąc, niż kilka różnych i to w różnych terminach. Co więcej, niekiedy w ten sposób uzyskać można dodatkową gotówkę. Czasami bowiem kredyt konsolidacyjny jest łączony z kredytem gotówkowym i to dowolnego przeznaczenia. Z drugiej strony przed złożeniem stosownego wniosku w banku, trzeba sprawdzić czy wcześniejsza spłata aktualnych kredytów czy rezygnacja z nich nie powoduje wysokich opłat rekompensacyjnych. Są to wprawdzie przypadki rzadkie, ale zdarzają się, szczególnie w umowach podpisywanych z parabankami czy firmami pożyczkowymi różnego rodzaju.

 

 

Jak złożyć wniosek o świadczenie 300 plus?

W dzisiejszych czasach w naszym kraju dostępne są różne programy rządowe zapewniające pomoc rodzicom, którzy opiekują się dziećmi do ukończenia przez nie 18 roku życia oraz uczniami. Pomoc dla rodziców uczniów jest znana jako tak zwane świadczenie 300 plus lub Wyprawka Szkolna „Dobry Start”. Dobrym pomysłem jest złożenie wniosku o taką pomoc, aby odciążyć swój budżet, który z pewnością zostanie nadwyrężony w związku z wydatkami szkolnymi.

Koszt wyprawki szkolnej potrafi być bardzo wysoki, zwłaszcza że wszystko drożeje w zastraszającym tempie. W ramach takich wydatków szkolnych, rodzice kupują dzieciom plecaki, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, strój na WF, itp. Na szczęście każdy może złożyć wniosek 300 plus, który w przypadku pozytywnego rozpatrzenia, zapewnia pomoc jednorazową w kwocie 300 zł. Dzięki takim pieniądzom można pokryć sporą część wydatków szkolnych. Program ten istnieje od 2018 roku i w 2019 roku jest realizowana jego kolejna edycja.

Świadczenie 300 plus, a sprawy formalne

Dobrze jest wiedzieć jak złożyć wniosek 300 plus, ale przede wszystkim należy również wiedzieć, kto jest uprawniony do takiej pomocy. Dzięki takiej wiedzy można zaoszczędzić czas swój oraz urzędników, gdy okaże się, że dana osoba nie ma prawa do takiej formy pomocy. Wspomniany wyżej program „Dobry Start” obejmuje niepełnoletnich uczniów oraz dorosłe osoby uczące się, które nie ukończyły 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku osób niepełnosprawnych (stopień umiarkowany lub znaczny) oraz osób, u których konieczne jest nauczanie specjalne albo udział w zajęciach rewalidacyjnych i wychowawczych. Aby złożyć wniosek 300 plus, należy więc być prawym opiekunem ucznia lub pełnoletnią osobą uczącą się. Program ten dotyczy osób uczących się w placówkach, takich jak:

• szkoła podstawowa,
• dotychczasowe gimnazjum,
• szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna (z wyjątkiem szkoły policealnej dla osób dorosłych),
• szkoła artystyczna przeprowadzająca nauczanie obowiązkowe,
• młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
• ośrodek wychowawczy lub szkolno wychowawczy,
• ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Innymi słowy, wniosek 300 plus nie może być składany w przypadku przedszkolaków, uczniów zerówki oraz studentów.

Sposoby składania wniosku o pomoc 300+

Podstawową czynnością, jaką należy wykonać, jest złożenie wniosku (tutaj znajdziesz wszystkie informacje https://nestbank.pl/dla-ciebie-i-rodziny/uslugi/program-dobry-start). Osobą uprawnioną do takiej czynności jest rodzic, opiekun prawny dziecka lub osoba ucząca się będąca na utrzymaniu rodziców lub osoba, której rodzice nie żyją oraz osoba posiadająca prawo do alimentów przyznane przez sąd.

Wniosek 300 plus można składać w urzędach lub za pośrednictwem Internetu. Oto wszystkie możliwe sposoby wnioskowania:

• portal Emp@tia – specjalny serwis internetowy, w którym należy wypełnić wniosek i podać wszystkie niezbędne dane,
• systemy bankowości elektronicznej – przygotowują one wniosek w oparciu o dane klienta posiadającego konto oraz o podpis elektroniczny czy też profil zaufany,
• urząd miasta lub gminy właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy,
• ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy,
• inne miejsce, jeśli zostało wyznaczone przez gminę.

Co to są dokumenty księgowe, jak się je opisuje i przechowuje?

Własna działalność gospodarcza wiąże się z koniecznością dbania o wiele różnych spraw i formalności. Jedną z nich jest pamiętanie o rozliczeniach podatkowych. Oczywiście oznacza to dla przedsiębiorcy konieczność wypełniania i przesyłania do urzędów różnych istotnych dokumentów związanych z rozliczeniami z kontrahentami, kadrami, pracownikami, itp.

Okazuje się, że formalności związane z prowadzeniem swojej firmy, mogą być bardzo skomplikowane, ponieważ istnieje wiele różnych rodzajów dokumentów księgowych, o których każdy przedsiębiorca musi pamiętać. Warto zainwestować w dobry program maszynowy do generowania i odczytywania takich dokumentów, który może w znaczącym stopniu ułatwić pracę.

Czym są dokumenty księgowe?

Branża rachunkowości i księgowości jest bardzo rozległa, więc dobrze jest posiadać profesjonalny program maszynowy, który skutecznie obsługuje różne typy dokumentów księgowych. Do ich grona można zaliczyć obce dokumenty zewnętrzne, takie jak faktury i rachunki otrzymane od kontrahentów, własne dowody zewnętrzne czyli faktury i rachunki wystawione kontrahentom, dowody wewnętrzne dokumentujące wewnętrzne działania (listy płac, rozliczenia umów z pracownikami, dokumenty kasowe, magazynowe czy też dotyczące środków trwałych). Nie należy też zapominać o dowodach zbiorczych.

Prawidłowe opisywanie dokumentów księgowych

Ustawa o rachunkowości jasno definiuje elementy, jakie powinien posiadać każdy dokument księgowy. Trzeba więc określić rodzaj dokumentu (faktura, rachunek, itp.), podać jego numer oraz określić strony transakcji razem z ich numerami identyfikacyjnymi (PESEL, NIP, REGON) i danymi adresowymi. Konieczne jest opisanie danej operacji, czynności, towaru czy też usługi, która jest przedmiotem danego dokumentu. Ważna jest też data sporządzenia dokumentu oraz wykonywanej operacji.

Wszystkie dokumenty należy sprawdzać pod względem ich wartości merytorycznej i dokumentowej. Dodatkowo istotne jest wpisanie numeru, pod którym dany dokument jest przechowywany w księgach rachunkowych. W przypadku dokumentów elektronicznych, warto jest zainwestować w dobry program maszynowy odpowiedzialny za skuteczne odczytywanie, archiwizowanie i przetwarzanie skanów takich dokumentów czy też ich innych wersji elektronicznych.

Przechowywanie i archiwizacja dokumentów księgowych

Dokumenty finansowe w większości przypadków należy zabezpieczać i przechowywać przez okres 5 lat. Dozwolone jest archiwizowanie dokumentacji w formie elektronicznej. Warto więc posiadać program maszynowy, który odczyta skany i elektroniczne wersje dokumentów oraz umożliwi ich łatwe oznaczanie, segregację i archiwizację zgodną z polskimi przepisami.

Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z archiwum elektronicznym czy też z fizycznym przechowywaniem papierowych dokumentów w segregatorach, należy przechowywać je w porządku chronologicznym. Oprócz tego istotne jest, aby podzielić je na kategorie, takie jak przychody, koszty oraz ich rodzaje. Warto jednak zapoznać się ze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi księgowości, aby mieć pewność co do formy i okresu przechowywania dokumentów.

Po więcej informacji kliknij tutaj: https://reset2.pl/oferta/standard/r2ksiega

Czy każdy może iść na szkolenia?

W dzisiejszych czasach na polskim rynku mamy do czynienia z wieloma firmami oferującymi różnego typu kursy i szkolenia. Cieszą się one dużą popularnością wśród wielu ludzi, ponieważ każdemu zależy na zapewnieniu sobie jak najlepszego rozwoju i kariery. Okazuje się, że takie kursy są dobre praktycznie dla każdego – zarówno dla osób początkujących, jak również dla zaawansowanych posiadających odpowiednią wiedze i umiejętności.

 

Na polskim rynku dostępne są szkolenia różnego rodzaju. Bardzo często przeprowadza się je w salach konferencyjnych, ale oprócz tego istnieją kursy stworzone z myślą o osobach, które nie mają czasu lub możliwości wyjazdu. Takie szkolenia są przeprowadzane za pośrednictwem Internetu. Innymi słowy każdy może udać się na kursy dopasowane do własnych wymagań, do wymarzonego lub aktualnie wykonywanego zawodu. Warto zwrócić uwagę na korzyści zapewniane przez naukę tego typu.

Skuteczne zwiększanie swoich kompetencji zawodowych

 

Podstawowym atutem, jaki oferują różnego rodzaju szkolenia, jest znaczne zwiększanie swoich kompetencji. Podczas kursów można nie tylko zdobyć wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności praktyczne, poznać problemy charakterystyczne dla danej branży, itp. Posiadanie takiej wiedzy jest istotne, ponieważ pracodawcy chętniej zatrudniają ludzi, którym zależy na rozwoju. Takie osoby mają większe szanse na zatrudnienie oraz uzyskanie podwyżki lub awansu. Warto też pomyśleć o szkoleniach zapewniających umiejętności i wiedze, które przydadzą się w przyszłości.

Świetna możliwość poznania ludzi z branży

 

Warto też dodać, że podczas szkolenia można poznać ludzi reprezentujących daną branżę. Może się okazać, że ich firmy poszukują nowych pracowników lub kontrahentów. Oznacza to, że nawet osoby bezrobotne mogą skorzystać na szkoleniach nie tylko w zakresie zdobywania wiedzy, ale również pod względem zdobywania cennych kontaktów biznesowych. Dobrym pomysłem jest również korzystanie z mediów społecznościowych i Internetu w celu znajdowania oraz utrzymywania takich korzystnych kontaktów.

Bogatsze CV to podstawa

 

Oczywiście szkolenia pozwalają osobom bezrobotnym czy też pracownikom firm na wzbogacenie swojego CV, a to z kolei przekłada się na wyższą wartość danej osoby na rynku pracy. Bardzo często pracodawcy nie zwracają aż takiej uwagi na wykształcenie, które nie musi wcale nic wnosić, ale właśnie na szkolenia z zakresu konkretnej wiedzy i umiejętności cenionych w danej branży i na danym stanowisku pracy. Jeśli jesteś zainteresowany ofertą szkoleń, zajrzyj tutaj: https://www.szkolenia.ue.wroc.pl/.

Wartościowe kursy dla początkujących

 

Praktycznie każdy może brać udział w szkoleniach różnego typu. Oznacza to, że również osoby początkujące mają możliwość poznania specyfiki zawodu oraz zyskania cennego doświadczenia i wiedzy. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć wymarzoną i dobrze płatną pracę. Bezrobotnym oraz osobom początkującym, poleca się szkolenia, które są związane z ich zainteresowaniami. Dzięki temu nauka będzie bardzo skuteczna, a świadectwo ukończenia kursu będzie niezwykle istotnym atutem w CV. W ten sposób można sobie znacznie ułatwić otrzymanie pracy na szeregowym czy też wyższym, kierowniczym stanowisku.

Czym tak naprawdę zajmuje się spedytor? Odpowiadamy!

 

W obecnych czasach spedycja to jedna z najszybciej rozwijających się branż, a popyt na wykwalifikowanych specjalistów jest ogromny. Niestety podstawą jest tutaj doświadczenie, które gdzieś trzeba zdobyć, tak więc początkujący w zawodzie muszą zadowolić się przeciętną płacą, która jest w tym wypadku standardem. Plusem pracy w polskiej spedycji jest niewątpliwie duża ilość rynków, które są obsługiwane przez polskie firmy transportowe, co w połączeniu ze znajomością języków obcych i kilkuletnim doświadczeniem może skutkować w przyszłości bardzo dobrą płacą zarówno w kraju, jak i za granicą. Dlatego, jeśli jesteśmy na etapie planowania swojej kariery lub mamy zamiar się przebranżowić warto poznać pracę spedytora od kuchni i sprawdzić, czy to nie jest idealny zawód dla nas.

Jakie cechy powinien posiadać idealny spedytor?

Główne obowiązki spedytora to krótko mówiąc organizacja przewozu towaru z punktu załadunku do punktu odbioru – tylko tyle i aż tyle. Za tymi pozornie prostymi czynnościami kryje się więcej zadań, które wymagają od pracownika niezbędnych cech charakteru oraz wysokiej samodyscypliny. Zarówno w polskiej spedycji, jak i tej działającej za granicą, to spedytor jest odpowiedzialny za przygotowanie i odbiór niezbędnych dokumentów przewozowych oraz sporządzanie umów z firmami transportowymi – stąd skrupulatność i znajomość przepisów kodeksu cywilnego jest rzeczą niezbędną w tym zawodzie. Podobnie rzecz się ma z ubezpieczeniem ładunku, czy odprawą celną – znajomość prawa transportowego oraz przepisów UE, czy krajów poza wspólnotą jest kwestią bezwzględnie wymaganą.

Do obowiązków spedytora należy także doradztwo w organizacji transportu, dobór optymalnych środków przewozu oraz monitoring całego procesu – od przygotowania przesyłki, poprzez załadunek, ewentualny przeładunek, dowóz i wreszcie rozładowanie towaru. Niezbędna będzie odpowiednia znajomość języka obcego oraz fachowej terminologii, a także znajomość geograficzna terenu. Wszystkie powyższe zadania i przynależne do nich kompetencje wydają się bardziej pasować do pracy w biurze księgowym lub urzędzie, niż dynamicznej pracy w spedycji.

Co jeszcze należy wiedzieć o zawodzie spedytora?

Dobry spedytor powinien także posiadać żyłkę handlowca, to przecież on odpowiada za sprzedaż przesyłek, przeprowadzaniu cesji praw z przesyłek czy negocjowanie cen – tutaj znów warto zwrócić uwagę na dużą konkurencyjność polskiej spedycji, która wymusza na pracownikach posiadanie wysokich umiejętności negocjacyjnych, a także interpersonalnych. Spedytor powinien także posiadać tzw. „stalowe nerwy”, bo w przypadku jakichkolwiek kłopotów z transportem i nieprzewidzianych zdarzeń, jak choćby wypadek, czy awaria środku transportu to on jest pierwszym, do którego zgłasza się firma transportowa, i to on musi zorganizować zastępczy przewóz.

To samo ma się z trudnymi warunkami na drodze lub koniecznością szukania objazdów, czy zmianie trasy – spedytor odpowiada za transport towaru z punktu A do punkt B, i to po jego stronie leży odpowiedzialność, by w umówionym czasie przesyłka dotarła do miejsca swojego przeznaczenia.