Własna działalność gospodarcza wiąże się z koniecznością dbania o wiele różnych spraw i formalności. Jedną z nich jest pamiętanie o rozliczeniach podatkowych. Oczywiście oznacza to dla przedsiębiorcy konieczność wypełniania i przesyłania do urzędów różnych istotnych dokumentów związanych z rozliczeniami z kontrahentami, kadrami, pracownikami, itp.

Okazuje się, że formalności związane z prowadzeniem swojej firmy, mogą być bardzo skomplikowane, ponieważ istnieje wiele różnych rodzajów dokumentów księgowych, o których każdy przedsiębiorca musi pamiętać. Warto zainwestować w dobry program maszynowy do generowania i odczytywania takich dokumentów, który może w znaczącym stopniu ułatwić pracę.

Czym są dokumenty księgowe?

Branża rachunkowości i księgowości jest bardzo rozległa, więc dobrze jest posiadać profesjonalny program maszynowy, który skutecznie obsługuje różne typy dokumentów księgowych. Do ich grona można zaliczyć obce dokumenty zewnętrzne, takie jak faktury i rachunki otrzymane od kontrahentów, własne dowody zewnętrzne czyli faktury i rachunki wystawione kontrahentom, dowody wewnętrzne dokumentujące wewnętrzne działania (listy płac, rozliczenia umów z pracownikami, dokumenty kasowe, magazynowe czy też dotyczące środków trwałych). Nie należy też zapominać o dowodach zbiorczych.

Prawidłowe opisywanie dokumentów księgowych

Ustawa o rachunkowości jasno definiuje elementy, jakie powinien posiadać każdy dokument księgowy. Trzeba więc określić rodzaj dokumentu (faktura, rachunek, itp.), podać jego numer oraz określić strony transakcji razem z ich numerami identyfikacyjnymi (PESEL, NIP, REGON) i danymi adresowymi. Konieczne jest opisanie danej operacji, czynności, towaru czy też usługi, która jest przedmiotem danego dokumentu. Ważna jest też data sporządzenia dokumentu oraz wykonywanej operacji.

Wszystkie dokumenty należy sprawdzać pod względem ich wartości merytorycznej i dokumentowej. Dodatkowo istotne jest wpisanie numeru, pod którym dany dokument jest przechowywany w księgach rachunkowych. W przypadku dokumentów elektronicznych, warto jest zainwestować w dobry program maszynowy odpowiedzialny za skuteczne odczytywanie, archiwizowanie i przetwarzanie skanów takich dokumentów czy też ich innych wersji elektronicznych.

Przechowywanie i archiwizacja dokumentów księgowych

Dokumenty finansowe w większości przypadków należy zabezpieczać i przechowywać przez okres 5 lat. Dozwolone jest archiwizowanie dokumentacji w formie elektronicznej. Warto więc posiadać program maszynowy, który odczyta skany i elektroniczne wersje dokumentów oraz umożliwi ich łatwe oznaczanie, segregację i archiwizację zgodną z polskimi przepisami.

Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z archiwum elektronicznym czy też z fizycznym przechowywaniem papierowych dokumentów w segregatorach, należy przechowywać je w porządku chronologicznym. Oprócz tego istotne jest, aby podzielić je na kategorie, takie jak przychody, koszty oraz ich rodzaje. Warto jednak zapoznać się ze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi księgowości, aby mieć pewność co do formy i okresu przechowywania dokumentów.

Po więcej informacji kliknij tutaj: https://reset2.pl/oferta/standard/r2ksiega

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *